چرا فرهنگسرا ها به ویدئو وال نیاز دارند؟

فرهنگ از مقوله های حساس در هر جامعه می باشد که توجه همزمان مردم و ودولتها را د بردارد .
اعتلای فرهنگ هر جامعه همیشه مورد اهتمام دولتها بوده و تلاش تمام بخش های دولتی را برای تعالی فرهنگ یک کشور می طلبد . از اینرو تمام بخش ها ، رسانه ها ، دوایر دولتی و سازمانها در این امر با یکدیگر بسیج اند .
یکی از مکانهایی که برای این امر اختصاص پیدا می کند و مردم را به حضور در این مکان ها تشویق می کنند فرهنگسراها می باشد .
این فرهنگسراها با توجه به موضوعیت خاصشان از اهمیت خاصی برخوردارند و با توجه به فصول خاص سال معمولا” از ترافیک رفت و آمدی نسبتا” زیادی برخوردارند.
در نتیجه مدیران این مجموعه ها برای جلوگیری از این شلوغی ها و راهنمایی مراجعه کنندگان از تمامی امکانات بهره می برند . یکی از این وسایل ویدئو وال می باشد . ویدئو وال ترکیب چندین نمایشگر برای پخش یک تصویر واحد از چندین منبع مختلف می باشد . ویدئو وال در فرهنگسراها کاربرد فراوانی دارد . اغلب برای نشان دادن دوره های در حال برگزاری و معرفی دوره های آینده و همچنین برای نشان دادن پیام های خاص فرهنگی به کار می رود.
می توان با نشان دادن فیلم های خاص به مشکلات فرهنگی اشاره و برای آنها راهکار ارائه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked