محیطی متفاوت در پادگان ها با استفاده از ویدئو وال

امنیت مهمترین مقوله در سیاست و اداره یک کشور می باشد . جدا از اینکه ایجاد این امنیت وظیفه تک تک افراد جامعه است ، بخش اعظمی از آنرا نیروهای مسلح هر کشور انجام می دهند . در کشور ما ، تامین نیروی انسانی نیروهای مسلح از پسرانی که به سن ۱۸ سالگی می رسند انجام می گیرد ؛ که در دوره ای نزدیک به ۲ سال آموزش های نظامی به آنها داده می شود . جدا از آموزش های نظامی یکی از دغدغه های فرماندهان این مجموعه ها ، ایجاد محیطی با نشاط برای سربازان وظیفه می باشد . امروزه با گسترش فناوری استفاده از این ابزارها به امری مرسوم بدل گشته است . یکی از این وسایل ویدئو وال می باشد .ویدئو وال مجموعه چندین نمایشگر برای نشان دادن یک تصویر بزرگتر و واحد می باشد .
نشان دادن آموزش های رزمی و نظامی و همچنین پیام های هشدار دهنده و آگاهی دهنده در مورد نگهبانی ها و مراقبت های شخصی از طریق ویدئو وال با توجه به خاصیت ماندگاری تصویری بصری آن می تواند اثر بهتری در آموزش ها داشته باشد .
همچنین پخش فیلم و موسیقی و اسلایدهایی با مضامین خاص آموزشی علاوه بر ایجاد محیطی پر انگیزه تر در میزان آگاهی این سربازان وظیفه نیز نقش بسزایی دارد .

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked