کسب و کار کوچک و متوسط

ببینید چگونه صفحه نمایش بنکیو می تواند برای توجه مشتریان مبارزه کند بدون در نظر گرفتن محدودیت فضا با نمایش Bar-Type گسترده شده، ارتباط بدون درز مشتری را فعال کنید. بطور قابل توجهی نیروی انسانی و منابع را با اتخاذ نشانه های هوشمند BenQ همه جانبه را کاهش می دهد. نمایشگر نه تنها می تواند X-Sign را برای ایجاد محتوای آسان پشتیبانی کند، بلکه می تواند تصاویر و ویدئو را بدون هیچ مشکلی در هر دو جهت پرتره و منظره ارائه دهد. نمایشگر استرج یا فوق عریض طراحی منحصر به فرد گسترده نمایشگرهای نوار بنکیو می ...
اطلاعات بیشتر